Bàn game BG28: 1,2 triệu/c - Ghế gaming Hồng Quân 2